Održana Peta regionalna konferencija u zdravstvenom, wellness i spa turizmu

Održana Peta regionalna  konferencija  u zdravstvenom, wellness I spa turizmu

Na nedavno održanoj Petoj regionalnoj konferenciji i zdravstvenom, wellness i spa turizmu gde je predstavljena i Vrnjačka Banja, istaknuto je da banje u kompletu u Srbiji nemaju niti jedan hotel sa spa wellness kategorizacijom.
Predstavljeni su objekti sa takvom kategorizacijom iz Madjarske. Samostalni savetnik u Ministarstvu privrede Nata Ćirić istakla je da prema mišljenju Evropskog udruženja banja, turizam centralne i istočne Evrope treba da se bazira na termalnim vodama i talasoterapiji.
Inače ova konferencija je opdržana u organizaciji Klastera zdravstvenog, wellnes i spa turizma Srbije uz podršku NARR-a