Oboleli od djabetesa o trošku države u Merkur iz Vrnjačke Banje

slika merkur - vrnjacka banja

Oboleli od dijabetesa ponovo mogu da iskoristite svoje pravo na lečenje u Merkuru čak i oni koji su to pravo iskoristili pre četiri godine. Svim osobama obolelim od dijabetesa, starijim od 18 godina, na terapiji insulinom, ponovo je odobreno desetodnevno lečenje u Merkuru u Vrnjačkoj Banji o trošku države. Korišćenje programa edukacije omogućeno je jednom u četiri godine. Novom odlukom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ispravljena je nepravda koja je napravljena prethodne godine a način da iskoriste svoje pravo na desetodnevni boravak produžene rehabilitacije je sledeći da se najpre jave izabranom lekaru sa medicinskom dokumentacijom (otpusnom listom ili mišljenjem lekara interne medicine ili endokrinologa), koji će im dati uput (zeleni uput obrazac 03-3) za produženu rehabilitaciju. Sa overenom zdravstvenom knjižicom, uputom izabranog lekara oboleli se javlja lekarskoj komisiji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja izdaje overeno mišljenje lekarske komisije o upućivanju na produženu rehabilitaciju (obrazac OLK -16). Treći korak je što pre kontaktirati Specijalnu bolnicu Merkur radi dogovra oko termina boravka. Više informacija o Merkuru iz Vrnjačke Banje pogledajte na ovom linku.