Oboleli od dijabetesa sada u Vrnjačkoj Banji

oboleli od dijabetesa iz srbije u vrnjackoj banji - merkur

Oboleli od dijabetesa sada u Merkur na pet dana svakih sedam godina

Zbog krize i pooštrenih uslova zdravstvenog fonda prepolovljen je broj dijabetičara koji idu na produženu rehabilitaciju. Uput dobijaju jedino oni koji koriste insulin I to  jednom u sedam godina

Inače u Srbiji je oko 630.000 obolelih od dijabetesa. Posle četiri godine ulaganja u prevenciju, uslovi za odlazak u Specijalnu bolnicu ”Merkur” u Vrnjačkoj banji su, ”zbog besparice” u kasi zdravstvenog osiguranja pooštreni.Tako se sada u Nacionalni centar za prevenciju dijabetesa i obuku obolelih, gde su o trošku osiguranja išli prvo pacijenti na insulinskoj, a onda i oni na terapiji lekovima, upućuju samo insulin  zavisni, a boravak u banji je za odrasle sa 10 skraćen na pet dana, i proređen na jednom u sedam godina.

U ”Merkur” je prošle godine  upućeno 3.933 dijabetičara. Godinu ranije samo u ”Merkuru” na programu prevencije komplikacija dijabetesa bio je 9.531, a 2010. godine – 7.611 obolelih.Sada  samo od insulina zavisni dijabetičari imaju pravo na produženu rehabilitaciju, kao prevenciju pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija dijabetesa .Osiguranici do 18. godine ovo pravo mogu da koriste jednom u roku od 12 meseci, a rehabilitacija traje 10 dana.

Lekari, međutim, upozoravaju da je pooštravanje kriterijuma za rehabilitaciju dijabetičara, loše, pogotovo što već u trenutku otkrivanja bolesti gotovo jedna trećina obolelih ima jednu ili više komplikacija dijabetesa.