Javni poziv do 10. oktobra

javni poziv

U okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2014. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava. Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Klasteri su pravna lica, geografske koncentracije međusobno povezanih preduzeća, specijalizovanih dobavljača, pružaoca usluga, preduzeća u povezanim sektorima i povezanih institucija u područjima u kojima međusobno konkurišu, ali i sarađuju. Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama. Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja mogu biti aktivnosti povezivanja članica, zajedničke aktivnosti kojima se unapređuje rad klastera I drugo. Klasteri mogu, u okviru jednog zahteva, konkurisati samo sa jednim projektom koji je u skladu sa vizijom i strategijom rada klastera koju su usvojile sve članice, kao i sa operativnim planom za tekuću godinu. Sredstvima iz Programa će se sufinansirati sve projektne aktivnosti koje su započete nakon 01.01.2014. godine. Krajnji rok za podnošenje zahteva je 10.10.2014. godine.