Parking
U Beogradu i vozači i pešaci imaju jedan zajednički problem, a to je parkiranje. Svakoga dana možemo videti veliki broj automobila na ulicama našeg glavnog grada koji su nepropisno parkirani na samoj ulici, trotoarima pa čak i na zelenim površinama.
Život u velikom gradu odlikuje potreba za funkcionalnim namenskim objektima koji zadovoljavaju višestruke potrebe njegovih stanovnika. Ovo naravno važi i za parking mesta, kojih u Beogradu nedostaje izmedju 3.000 i 5.000.
Problem je naročito izražen u širem centru grada, pogotovo u toku radnog vremena, kada svi vozači moraju da budu spremni na gužvu i problem pronalaženja parking mesta.
Parkiranje na uličnim parkinzima na perifernim delovima grada se ne naplaćuje i moguće je tokom celog dana i noći u neograničenom trajanju. Ali u centralnim gradskim ulicama parkirališta su podeljena na 3 zone:
1. zona gde je parkiranje dozvoljeno u trajanju od najviše 1 sat,
2. zona sa dozvoljenom maksimalnom dužinom parkiranja od 2 sata i
3. zona gde se možete parkirati u trajanju do 3 sata.
Parkirališta u ovim zonama su obeležena posebnim saobraćajnim znacima sa tablama u boji zone i oznakama na kolovozu. U sve tri zone naplata se radnim danom vrši od 7.00h do 21.00h i subotom od 7.00h do 14.00h. Nedeljom je parkiranje besplatno.
Parkiranje možete platiti na dva načina:
• Slanjem SMS poruke sa oznakom vaših tablica (u poruci ne stavljati crtice) na brojeve telefona 9111 za prvu zonu, 9112 za drugu zonu i 9113 za treću zonu. Potvrda o izvršenom plaćanju parkiranja SMS porukom stiže u obliku povratne SMS poruke na mobilni telefon korisnika u roku od 5 do 10 min., sa svim podacima o plaćenom parkiranju. Korisnik je dužan da sačuva povratnu SMS poruku, jer je ona dokaz o plaćenom parkiranju za slučaj da mu je greškom izdata kazna.
Korisnik može parkiranje da produži i za naredni sat slanjem SMS poruke koja sadrži istu registarsku oznaku ili samo znak * na isti broj parking zone. Po isteku maksimalno dozvoljenog vremena parkiranja, korisnik ne moze da plati parkiranje putem SMS-a narednih 15 minuta.
• Drugi način je da kupite u trafici kartu za odgovarajuću zonu, na koju upisujete vreme dolaska i postavljate kartu za parkiranje na vidno mesto sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla vašeg vozila. Kada kupujete kartu, potrebno je da naglasite zonu u kojoj planirate da se parkirate i koliko dugo planirate da budete parkirani u toj zoni. Kaznu ne možete platiti ako ste se već parkirali a kupujete kartu na trafici, jer imate 15 min. gratis parkiranja – kontrolor dva puta u roku od 15 min. proverava da li ste platili parkiranje.
Vozači sa invaliditetom imaju pravo na trosatni besplatni parking na mestima koja su obeležena posebnim znakom. Nakon isteka ovog vremena, i oni su dužni da plate parking.
U Beogradu ima oko 22.500 parking mesta pod režimom naplate u zoniranom području, dok se više od 10.000 parking mesta nalazi u garažama i parkiralištima.

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.