Zdravstveno osiguranje
Gradjani Srbije svoja prava na zdravstveno osiguranje ostvaruju na osnovu overene zdravstvene knjižice. Gradjani finansiraju svoju zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda koji je javna i neprofitna organizacija. Republički fond finansira se kroz uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje i na taj način, preko Republičkog fonda, gradjani finansiraju svoju zdravstvenu zaštitu.
Svi gradjani koji ostvaruju prihode (zarade, penzije, nadoknade..) imaju zakonsku obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Gradjanima koji ne ostvaruju prihode i ne mogu biti osigurani kao članovi porodice nekoga ko ih ostvaruje, doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se iz budžeta Republike Srbije.
Zdravstveni sistem u Srbiji zasnovan je na principima jednakosti i solidarnosti. Zdravstveno osiguranje gradjani plaćaju procentualno, prema svojoj zaradi i finansijskim mogućnostima, a zdravstvenu zaštitu koriste prema potrebama.
Društvena briga za zdravlje na nivou Beograda obuhvata mere za obezbedjivanje i sprovodjenje zdravstvene zaštite od interesa za gradjane na teritoriji opštine odnosno grada.
Grad može doneti i posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za grad, a za koje nije donet poseban program zdravstvene zaštite na republičkom nivou. Grad može doneti i posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za grad, a za koje nije donet poseban program zdravstvene zaštite na republičkom nivou.

Zdravstvene ustanove u Beogradu
U Beogradu se nalazi klinički centar Srbije, vrhunska ustanova zdravstvene zaštite. Nastala je januara 1983. godine udruživanjem klinika i instituta Medicinskog fakulteta u Beogradu. U svom sastavu ima ukupno 41 organizacionu jedinicu: 23 klinike, devet centara, polikliniku i devet službi za uslužne delatnosti.
Beograd ima i 4 kliničko-bolnička centra: Zvezdara, Dr Dragiša Mišović-Dedinje, Zemun i Bežanijska kosa.
Takodje, u Beogradu se nalazi i 16 domova zdravlja: Dr Milorad Vlajković u Barajevu, Voždovac, Vračar, Grocka, Zvezdara, Zemun, Dr Djordje Kovačević u Lazarevcu i Mladenovcu, Novi Beograd, Obrenovac, Dr Milutin Ivković-Palilula, Rakovica, Savski venac, Sopot, Stari grad i Dr Simo Milošević na Čukarici.
Tu su i 5 zavoda na primarnom nivou obavljanja zdravstvene delatnosti: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Gradski zavod za gerontologiju, Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu i Gradski zavod za kožno-venerične bolesti.
Postoji i veliki broj privatnih apoteka, ordinacija i klinika gde su bolji uslovi rada, ali su boravak i lečenje u njima znatno skuplji u odnosu na državne medicinske ustanove.

Zdravstveni turizam i osiguranje
Ukoliko turistički ili poslovno boravite u Beogradu, zdravstveni problemi vam mogu poremetiti planove. Zato je najbolje pre puta osigurati se za takve slučajeve. Da biste izbegli visoke troškove medicinskih usluga u slučaju hitnih intervencija, obavezno pre dolaska u Srbiju kupite putno zdravstveno osiguranje koje će pokrivi sve troškove intervencije.
U većini slučajeve troškove medicinskih usluga moraćete da platite odmah, a po povratku kući osiguravajuća kompanija će vam isplatiti novac. Mada je moguće i da osiguravajuća kompanija ima dogovor sa medicinskim ustanovama u Srbiji da one ne naplaćuju svoje usluge od korisnika, već da račune šalju direktno osiguravajućoj kući koja će pokriti sve troškove lečenja. Savetujemo vam da pre putovanja obavezno proverite sa svojom osiguravajućom kompanijom koja su pravila naplate troškova, koji su inače znatno manji nego u zapadnim zemljama.
Zahvaljujući nižim cenama kada su zdravstvene usluge u pitanju, u Beogradu je razvijen i zdravstveni turizam, pre svega plastična i estetska hirurgija.

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.