Platne usluge
Platne usluge su usluge izvršenja novčane doznake, i one predstavljaju transfer novčanih sredstava koji olakšavaju cirkulaciju novca, i to su razne uplate, isplate ili prenos novčanih sredstava izmedju platilaca i primalaca plaćanja, bez obzira na njihove medjusobne odnose. Danas se novčane transakcije sve manje obavljaju upotrebom gotovog novca, jer je napredak novih tehnologija omogućio da se upotrebom računara i komunikacionih kanala transakcije obavljaju elektronskim putem.

Platne usluge po novom zakonu
Platne usluge u okviru platnog prometa omogućavaju efikasno funkcionisanje privrede, a u Srbiji je od 1. oktobra 2015. godine na znazi novi zakon o platnom prometu koji donosi brojne novine. Jedna od najbitnijih novina je uvodjenje novih pružalaca platnih usluga i usluga elektronskog novca. Po starom zakonu usluge platnog prometa mogle su da pruže Narodna banka Srbije, poslovne banke, preduzeća PTT saobraćaja i Trezor. Po novom zakonu platne usluge mogu da pružaju sledeće institucije:

  • Banke
  • Institucije elektronskog novca
  • Platne institucije
  • Narodna banka Srbije
  • Uprava za trezor
  • Javni poštanski operater

Novi zakon takodje donosi i veću zaštitu korisnika platnih usluga, na osnovu posebnih odredbi i zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, tako što Narodna banka Srbije vrši nadzor nad svim pružaocima platnih usluga i izdavaocima elektronskog novca.

Banke u Beogradu
Banke su preduzeća koja posluju sa novcem, poslovne organizacije koje nude finansijske usluge za profit. Mogli bi da kažemo da su one posrednici izmedju finansijski suficitarnih i finansijski deficitarnih subjekata. U svakom slučaju, one su nezaobilazan i jako važan faktor kada su u pitanju platne usluge. U Beogradu postoji veliki broj banaka, od kojih ćemo izdvojiti glavne filijale domaćih i stranih banaka:
AIK banka, Knez Mihailova 10/VI, tel. +381 11 63 42 26
Agrobanka, Sremska 3-5, tel. +381 11 20 21 127
Alpha Bank, Kralja Milana 11, tel. +381 11 32 34 931
Banca Intesa, Milentija Popovića 7b, tel. +381 11 31 08 888
EFG Eurobank, Kolarčeva 3, tel. +381  0800 1111 44
Erste Bank, Mihajla Pupina Bld. 85b, tel. +381 11 20 15 014
Findomastic banka, Kosovska 10, tel. +381 11 33 36 000
KBC banka, Požeška 65b, tel. +381 11 30 50 300
Hypo Alpe-Adria-Bank, Mihajla Pupina Bld. 6, tel. +381 11 0800-303-303
Jubmes banka, Zorana Djindjića Bld. 121, tel. +381 11 22 05 500
Komercijalna banka, Svetog Save 14, tel. +381 0700 800 900
Marfin banka, Dalmatinska 22, tel. +381 0800 330 300
Meridian Bank, Kolarčeva 7, tel. +381 11 33 05 876
NLB LHB banka, Mihajla Pupina Bld. 165v, tel. +381 11 22 25 100
OTP banka, Mihajla Pupina Bld. 115 e, tel. +381 11 205 33 01
Piraeus Bank, Kolarčeva 1, tel. +381 0800 000 800
Poštanska štedionica, Kraljice Marije 3, tel. +381 11 30 24 555
Procredit Bank, Despota Stefana Bld. 68c, tel. +381 11 20 77 906
Raiffeisen Bank, Zorana Djindjića Bld. 64a, tel. +381 11 32 02 100
Société Générale banka Srbija,  Zorana Djindjića Bld. 50 a/b, tel. +381 11 30 11 555
Srpska banka, Savska 25, tel. +381 11 36 07 200
Unicredit banka, Rajićeva 27-29, tel. +381 11 32 04 500
Univerzal banka, Francuska 29, tel. +381 11 30 22 801
Vojvodjanska banka, Mihajla Pupina Bld. 111, tel. +381 11 22 28 555
Sberbanka Bulevar Mihaila Pupina 165g tel: +381 11 2257 498

Pošta Srbije (PTT)
Pošta Srbije pored pružanja poštanskih i elektronskim usluga, pruža i platne usluge. Sa radom je počela još davne 1840. godine na Kalemegdanu u Beogradu. Javno preduzeće ‘Pošta Srbije’ se pored navedenog bavi i pismonosnim, paketnim, elektronskim i finansijskim uslugama. U okviru ovog preduzeća čiji je većinski vlasnik država Srbija, nalaze se kompanije Telekom Srbija i Poštanska štedionica. Adresa glavnog sedišta Pošte srbije je Takovska 2, 11120 Beograd.

Bankomati
Bankomati u Beograde se nalaze u svim većim tržnim centrima, ekspoziturama banaka i na javnim mestima i na njima možete podići gotovinu 365 dana u godini, 24 časa dnevno. Na nekim mestima možete kupiti i elektronske dopune za mobilne telefone i Internet. Na taj način štedite vreme, a gužve i troškovi na bankarskim šalterima se smanjuju.

Menjačnice
Menjačnice su prodajno-otkupna mesta na kojima se obavljaju menjački poslovi. To su svi poslovi kupovine/prodaje efektivnog stranog novca fizičkim licima ili od fizičkih lica. Menjački poslovi su regulisani zakonom o deviznom poslovanju i odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova. Ove poslove mogu obavljati samo banke ili ovlašćeni menjači. U Beogradu postoji veliki broj menjačnica u svim delovima grada, tako da nećete imati problema prilikom pronalaženja mesta za razmenu stranog novca za dinare, ili obrnuto. Pored menjačkih poslova neke menjačnice nude usluge uplate Državne lutrije Srbije, uplate prepaid kredita za mobilne telefone kao i poslove platnog prometa. Ti poslovi se ugovaraju po procentu koji se dogovori sa komercijalom službe koja nudi usluge.

Platne kartice
Platne kartice omogućavaju podizanje gotovine sa bankomata, kao i plaćanje raznih roba i usluga bez korišćenja gotovine. Danas su one neophodne u svakodnevnom životu, a u zavisnosti od potreba uzećete odredjenu vrstu platne kartice. Debitne kartice se dobijaju prilikom otvaranja računa kod vaše banke i njima vršite plaćanje i podizanje gotovine u visini sredstava kojima raspolažete na računu. Kreditna kartica se dobija nakon potpisivanja ugovora sa bankom, na njoj postoji odredjeni limit kojim raspolažete i kada ga iskoristite na to plaćate odredjenu kamatu. U Srbiji se koriste sledeće platne kartice: American Express, Diners Club, Visa, Master Card, Maestro, i Post Card. Njihovim korišćenjem štedite vreme, raspolažete sredstvima na računu 24h dnevno, i možete ih koristiti i u inostranstvu.

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.