Lepota i zdravlje
Lepota i zdravlje jedne osobe zavise od mnogo faktora. Fizička lepota je često subjektivna i tu nema pravog ili pogrešnog odgovora – kako se već kaže: lepota je u oku posmatrača. Posmatrajući ishranu i loše životne navike savremenog čoveka, moramo biti oprezniji i obazriviji više nego ikada kada pravimo izbore koji se mogu nepovoljno odraziti na naše zdravlje, a time i na naš izgled.

Lepota
Blizu 70% žena u svetu misli da im lepota pomaže da od života dobiju ono što žele, i isto toliko njih veruje  da je veza izmedju sreće i lepote direktno proporcionalna. 93% žena kaže da osećaju veće samopouzdanje kada znaju da izgledaju lepo.
Žene danas otvoreno priznaju da biti lep ima svojih prednosti, na ličnom i profesionalnom planu. Velika većina njih kaže da im lepota omogućava da lakše pronadju odgovarajućeg partnera, a takodje i bolji posao.
Jasno je da su dobar fizički izgled i lepota psihološka potreba današnje žene, premda one na različite načine izražavaju mišljenje od čega se lepota sastoji. Medjutim, bez obzira na ove razlike postoji nešto zajedničko u ovim mišljenjima. Umesto da tragaju za nekim globalnim stereotipom lepote, žene danas žele da naglase svoju individualnu lepotu kroz dobro zdravlje i isticanje svojih najboljih karakteristika.
Postoje dva ključna faktora o kojima žene razmišljaju kada je u pitanju postizanje i održavanje lepog izgleda:

 • Lepo izgledati – Lična lepota i njeno naglašavanje
 • Lepo se osećati – Emocionalna lepota i svest o sebi

Ono što svaka žena želi da čuje za sebe je: ‘Tvoja šminka i tvoja kosa su savršene.. Izgledaš fenomenalno, izgledaš kao da je čitav svet tvoj!’.

Zdravlje
Postoje mnoge diskusije na temu zdravlja i kako ga poboljšati i održati. Ali šta je zdravlje zaista? I kako ga možemo definisati?
Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, zdravlje je dobro fizičko, mentalno i socijalno stanje. Znači da su za zdravlje bitni socijalni i ekonomski status, kao i okruženje u kome se živi. Da bi neko bio zdrav on mora da spozna svoje aspiracije i da ih realizuje, da zadovolji potrebe i da bude sposoban da se menja u skladu sa svojim okruženjem. Zdravlje je resurs koji nam pomaže da živimo svoje svakodnevne živote.
Postoje različiti faktori u našim životima koji utiču na zdravlje, i oni obuhvataju:

 • Prihode i socijalni status
 • Mrežu socijalne podrške
 • Obrazovanje i pismenost
 • Zaposlenje/Uslove rada
 • Duštveno okruženje
 • Prirodno okruženje
 • Životne navike i veštinu snalaženja
 • Zdrav razvoj u detinjstvu
 • Genetske i biološke faktore
 • Kvalitet zdravstvenih usluga
 • Pol
 • Kulturu u kakvoj se živi

Svi ovi faktori odredjuju nečije zdravlje, a tokom života doživljaj zdravlja može značajno da varira. Kada se suočavamo sa raznim životnim problemima kao što su problemi na poslu ili u ljubavi, ili gubitak nekog nama bliskog – dobro zdravlje nam obezbedjuje fizičku i emocionalnu otpornost koja nam je u tim trenucima potrebna, da bi mogli da se vratimo u ravnotežu i živimo život u svoj njegovoj punoći.