Gradovi Srbije
Život u gradu znači živeti u medernizovanim i urbanim područjima koja predstavljaju regionalne centre. Danas je sve više ljudi koji se sele iz manjih mesta u veće, prelaze iz seoske sredine u gradove. Glavni razlozi su što je u gradovima mnogo lakše doći do posla, zdravstveni sistem je bolji, a takodje i školstvo.
Veliki gradovi privlače i ambiciozne ljude, što možemo osetiti dok hodamo kroz grad. Na stotine suptilnih načina grad nam šalje poruku da možemo više i bolje.

Gradovi u Srbiji
U Srbiji ima velikih i malih gradova, onih prostranih i onih stešnjenih, planinskih ili ravničarskih, dovoljno različitih da možemo da se prepoznamo po kraju iz koga potičemo, a dovoljno sličnih da Srbiju možemo zvati zavičajem.
U našoj zemlji imamo više tipova gradova: panonski ili srednjoevropski, tursko-istočnjački, mešoviti i savremeni tip gradova. Tipične osobine srednjoevropskog tipa grada koji se nalaze u panonskom delu Srbije su planska izgradnja, široke i prave ulice i prostrani trgovi. Tursko-istočnjački tip grada se razvio u krajevima koji su dugo bili pod turskom vlašću, dok se mešoviti tip gradova nalazi na skoro celoj teritoriji Srbije i nastali su kao rezultat vizantijskih, turskih i savremenih kulturnih uticaja. Savremeni tip gradova se pojavio tek posle Drugog svetskog rata.
Po zakonu o teritorijalnoj organizaciji republike Srbije, gradovi u Srbiji su teritorijalne jedinice koje predstavljaju ekonomski, administrativni, geografski i kulturni centar šireg područja i ima više od 100.000 stanovnika. Pored broja stanovnika postoje i drugi uslovi za dobijanje statusa grada, a to su poseban geografski položaj, položaj značajan za Srbiju, i blizina državne granice.
Prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije donetom 28. decembra 2007, Srbija ima 24 grada. Gradovi u Srbiji pobrojani po veličini su Beograd, Novi Sad, Niš, Priština, Kragujevac, Leskovac, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Čačak, Novi Pazar, Kraljevo, Smederevo, Valjevo, Kruševac, Vranje, Šabac, Užice, Sombor, Požarevac, Zaječar, Sremska Mitrovica, Jagodina i Loznica.
Teritorija za koju se obrazuje grad predstavlja prirodnu geografsku celinu, ekonomski povezan prostor koji poseduje izgradjenu komunikaciju izmedju naseljenih mesta sa sedištem grada kao gravitacionim centrom.
Region Beograda (Grad Beograd) ima status posebne teritorijalne jedinice u Srbiji, koja ima svoju upravu: Skupštinu Grada Beograda, gradonačelnika Grada Beograda, Gradsko veće Grada Beograda i Gradsku upravu Grada Beograda. Teritorija Grada Beograda je podeljena na 17 gradskih opština, koje imaju svoje lokalne organe vlasti. Podela Grada Beograda na gradske opštine utvrdjuje se Statutom Grada Beograda.

Održivi grad
Kada pogledamo kako je većina gradova u Srbiji izgledala pre samo dve decenije a kako izgleda danas, možemo videti da oni više ne liče na sebe – zahvatila ih je i preobrazila tranzicija.
U senci najvećih Srpskih gradova Beograda i Novog Sada, manji gradovi pokušavaju da nadju svoj ekonomski, socijalni i kulturni identitet.
Kako su gradovi oduvek smatrani uzrokom degradacije životne sredine i preteranog korišćenja resursa, u zadnje vreme se u Srbiji sve više govori o konceptu ‘Održivog grada’. Održivi grad funkcioniše na takav način da su svi njegovo gradjani u stanju da ispune svoje sopstvene potrebe, a da pri tome ne ugroze stanje prirodnih sistema ili životne uslove drugih ljudi, kako u sadašnjem vremenu, tako i u budućnosti.

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.