Banje u Rumuniji

banje rumunije

Rumunija je najveća zemlja jugoistočne Evrope i 12. zemlja po veličini u Evropi, čija ukupna površina iznosi 238.391 km2, a broj stanovnika je oko 22 miliona. U njenom reljefu su podjednako zastupljene planine, brda i ravnice. Planinske masive čine: Karpati, Predkarpati i Bihor. Reka Dunav protiče kroz Rumuniju na granici sa Srbijom i Bugarskom, u ukupnoj dužini 1.075 km i uliva se u Crno More, čija je rumunska obala dugačka 245 km. Bukurešt je glavni grad, a u veće gradove se ubrajaju: Temišvar, Brašov, Kluž, Konstanca, Krajova itd.

Rumunija je država koja raspolaže ogromnim prirodnim potencijalima za razvoj banjskog turizma. U njoj se nalazi više od jedne trećine evropskih termomineralnih izvora. U oko 70 rumunskih lečilišta, od kojih su neka osnovali još stari Rimljani,  nalazi se ukupno 3.000 izvora lekovite vode. Banje su rasprostranjene na čitavoj teritoriji Rumunije – u podnožju Karpata, na području Transilvanije, u rumunskim nizijama, na obalama rumunskog dela Crnog Mora, a u Rumuniji postoje i veliki stari rudnici soli od kojih su neki pretvoreni u banjska lečilišta.  Pored termomineralnih voda, u prirodne lekovite faktore se ubrajaju i lekovito blato (peloid), koje se eksploatiše iz slanih jezera u blizini Crnog mora, kao i mikro-klima. U banjama Rumunije leče se brojne bolesti, a pre svega: reumatska oboljenja, endokrine bolesti, bolesti bubrega, jetre, želuca, srčana oboljenja, bolesti disajnih organa, nervna oboljenja, ginekološke bolesti, poremećaji ishrane i metabolizma itd. Pored prirodnih faktora, u lečenju se koriste i različite vrste terapija: fizioterapije, elektroterapije, akupunktura, kao i brojni lekovi i preparati na bazi lekovitog bilja sa ovog područja. U rumunskim banjama postoje savremeni zdravstveni centri sa modernom medicinskom opremom u kojima se lečenje obavlja pod nadzorom stručnog osoblja. Ako se svemu ovome dodaju i dobri smeštajni kapaciteti, kao i pristupačnost cena, može se zaključiti da balneološki turizma u Rumuniji ima odličnu perspektivu. Najpoznatije rumunske banje su: Banja Feliks, Banja Herkulana, Banja Govora, Banja Sovata, Kovansa, Borsek, Okna Sibiuluj, Olanesti, Kalimanešt Kačulata, Džoadžiju Baj, Solana Prajd, Slanik Prahova, Solana Turda, Neptun, Saturn, Mangalija, Eforija Nord i mnoge druge.

U okrugu Bihor, blizu granice sa Mađarskom, na desetak kilometara od grada Oradeje i 580 km od Bukurešta, nalaze se dva banjska lečilišta – Banja Feliks i Banja Feliks „Prvi maj“, koja zajedno čine najveći banjski kompleks u Rumuniji. Ukupni smeštajni kapaciteti su preko 7.000 ležajeva. Termomineralni izvori, koji se koriste od sredine XVIII veka, imaju vodu čija se temperatura kreće od 28 – 48oC. Lekovita voda je bikarbonatna i sadrži kalcijum, natrijum, silicijum, sumpor. Koristi se u lečenju Zapaljenskih i Degenerativnih reumatskih tegoba, Posttraumatskih poremećaja, Oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema, Endokrinih bolesti, Ginekoloških oboljenja i Poremećaja metabolizma i ishrane. Pored termomineralne vode, u prirodne lekovite faktore spadaju i umereno-kontinentalna mikro klima i lekovito blato iz obližnjeg reliktnog jezera „Picea“. Ovo jezero je jedinstveno u Evropi po tome što u njemu raste veliki termalni lokvanj. Banjski kompleks ima svoj akva park, više velnes i fitnes centara, a u zdravstvenom centru se sprovode razne terapije: hidroterapija, fizikalna terapija, termoterapija, elektroterapija, kao i različite vrste masaža. U turističku ponudu Banje Feliks ubrajaju se brojne crkve iz njene okoline, više pećina atraktivnih za turiste, a mogu se organizovati izleti do obližnjih  gradova sa bogatom turističkom ponudom.

Banja Herkulana nalazi se u jugozapadnom delu Rumunije, na tridesetak kilometara od srpsko-rumunske granice, u dolini reke Cerna i u okviru Nacionalnog parka Domogled. Najbliži grad je Oršava na 20 km od banje, a Bukurešt je udaljen 390 km do nje. Herkulana je najstarije banjsko lečilište u Rumuniji i jedna od najstarijih banja u čitavom svetu. Za njenu lekovitost znali su još stari Rimljani, a od početka XVIII veka, dolaskom Austrijanaca, počeo je njen intenzivan razvoj. U banji postoji veliki broj termomineralnih izvora sa temperaturom vode većom od 40oC, a voda je hloridna, bikarbonatna, sumporna, natrijumska, krečna. Najtopliji izvor ima vodu temperature 62oC. Prirodni lekoviti faktor ove banje je i umerena, blaga mediteranska mikro klima sa vazduhom koji ima veliku negativnu jonizaciju, po čemu je jedinstven u Rumuniji, a koncentracija negativnih jona u vazduhu je među najvećima u celom svetu. U Herkulani se uspešno leče razna oboljenja: Bolesti lokomotornog aparata, Bolesti disajnih organa, Hronična ginekološka oboljenja, Oboljenja perifernog nervnog sistema, Bolesti probavnog trakta, Očne bolesti, kao i Poremećaji u ishrani. Priroda u banjskoj okolini je veoma privlačna za turiste. Na obližnjoj planini nalazi se prelep vidikovac u netaknutom prirodnom okruženju, a na reci Cerni i njenim pritokama postoje brojni impozantni vodopadi.  Sam centar banje bogat je arhitektonskim atrakcijama koje potiču iz različitih istorijskih epoha.

Lekovita svojstva vode iz Banje Govora otkrivena su 1874. godine, a u terapeutske svrhe koriste se od 1879. godine kada je izgrađeno prvo banjsko kupatilo. Ova banja pripada centralnom delu Rumunije. Smeštena je na 360 m nadmorske visine, u dolini reke Olt, na obroncima Karpata. Nalazi se na 20 km od rumunskog grada Ramniku Valča i 195 km od glavnog grada Rumunije Bukurešta. Klima u banji je kontinentalna sa elementima mediteranske klime. Lekovita voda iz ove banje je bikarbonatna, sa visokim sadržajem sumpora, hlora, natrijuma, joda i broma. Koristi se za lečenje raznih bolesti: Oboljenja uha, grla i nosa (hronična upala sinusa, upala krajnika, laringitis, faringitis, mikoza), Bolesti disajnih organa (alergijska bronhijalna astma, hronični bronhitis, emfizem pluća), Degenerativni reumatizam, Neurološke bolesti, Ginekološka oboljenja, Endokrine bolesti i Profesionalne bolesti. S obzirom da je smeštena u podnožju Karpata, banju odlikuje prelepa priroda sa bujnom vegetacijom, a u okolini banje postoji nekoliko pećina. U bližem banjskom okruženju nalaze se brojni kulturni istorijski spomenici i manastiri, a neki od njih uvršteni su u UNESCO-vu kulturnu baštinu.

U centralnoj Rumuniji, u oblasti Transilvanije, na padinama planine Gurgiu, udaljena 55 km od grada Targu Mureš i 340 km od rumunske prestonice, smeštena je Banja Sovata. Prirodne lekovite faktore ove banje čine voda iz heliotermalnog jezera Ursu, tzv. sapropeljski slani mulj ovog jezera i mikro klima. Jezero je po koncentraciji soli jedinstveno u svetu. Temperatura vode u jezeru dostiže leti i do 40oC. U Sovati se leče sledeće bolesti: Degenerativni i zapaljenski reumatizam, Ginekološke bolesti, Oboljenja perifernog nervnog sistema, Posttraumatska stanja, Endokrine bolesti i Kardiovaskularne bolesti. Gostima banje na raspolaganju su različite vrste  tretmana: Tople kupke u slanoj mineralnoj vodi, Terapija pakovanjima toplog blata, Elektroterapija, Hidroterapija, Kineziterapija, Sauna itd. Pored lekovitosti voda i prirodnih bogatstava, pažnju turista privlače i brojni kulturno istorijski spomenici u ovom kraju, među kojima je sigurno najzanimljivija srednjevekovna tvrđava „Sigišoara“, koja potiče iz XV veka, a pripadala je čuvenom rumunskom grofu Vladu Cepešu (Grof Drakula). U banji postoji više arhitektonskih objekata u baroknom stilu, a banjske biblioteke čuvaju veoma vredne stare zbirke knjiga. Među banjama smeštenim u Transilvaniji ističu se i Banja Kovansa, specifična po gasnim mofetama – mestima na zemljinoj površini iz kojih izbijaju blagotvorni gasovi (pre svih ugljen dioksid), Banja Borsek, Okna Sibiuluj i dr.

Neke banje koje se nalaze u planinskim delovima Rumunije istovremeno predstavljaju i zimska odmarališta. Banja Olanesti je rumunska banja sa najvećim brojem mineralnih izvora. Vode sa ovih izvorišta sadrže sumpor, natrijum, kalcijum, magneziju, hlor, jod i brom, a koriste se u lečenju: Bolesti bubrega i mokraćnih kanala, Oboljenja hepatobilijarnog trakta, Oboljenja disajnih organa, Poremećaja u ishrani i metabolizmu, Bolesti uha, grla i nosa, Dermatoloških oboljenja, Degenerativnog reumatizam, Endokrinih bolesti i Profesionalnih bolesti.  U lečenju kožnih oboljenja Banja Olanesti zauzima prvo mesto u Evropi, a u te svrhe lekovita voda se koristi putem injekcija. Od banja iz planinskih krajeva Ruminije poznate su još Banja Kalimanešt Kačulata i Banja Džoadžiju Baj.

            U posebnu grupu banja ubrajaju se rumunske solane, a najpoznatije među njima su: Prajd, Slanik Prahova i Turda. Jedan deo rudnika soli Prajd pretvoren je u sanatorijum za lečenje Astme, Hroničnog bronhitisa, Hronične upale sinusa, Hroničnog rinitisa i drugih bolesti disajnih organa. U Banji Prajd postoje i brojni dodatni sadržaji: park za decu, stolovi za stoni tenis i bilijar, veći broj galerija, muzej soli itd.  Slanik Prahova u balneološkom lečenju koristi vodu iz 7 okolnih slanih jezera, vazduh u kome je visoka koncentracija natrijum jona i sapropeljski mulj. U ovoj banji se leče: Hronične infektivne i alergijske bolesti disajnih organa, Oboljenja lokomotornog aparata, Hronična ginekološka oboljenja, Kardiovaskularne bolesti i Kožne bolesti.  U solani Turda kao prirodni lekoviti faktori, još od sredine XIX veka, koriste se lekoviti mulj i slana mineralna voda. Balneološki turizam je počeo naglo da se razvija pre dvadesetak godina. U Turdi lekoviti faktori povoljno deluju kod Oboljenja disajnih organa, Ginekoloških bolesti, Bolesti perifernog nervnog sistema, Ginekoloških oboljenja, kao i kod jačanja imuniteta organizma.

Najzad, dobri uslovi za razvoj banjskog turizma postoje i na crnomorskoj rivijeri. U odmaralištu Neptun smešten je najveći spa centar u Rumuniji. Prirodni lekoviti faktori odmarališta Mangalija su sapropeljski mulj iz obližnjeg jezera „Tekirgiol“, mezotermalne morske sumporovite vode, kao i aerosoli i sunčevo zračenje. Njihove indikacije su: Artritis, Reumatizam, Oboljenja endokrinog sistema, Ginekološke bolesti, Stanja nakon povreda, Postoperativna stanja, Bolesti respiratornog trakta, Oboljenja bubrega i mokraćnih puteva, Bolesti perifernog nervnog sistema, Kožne bolesti. Eforia Nord, još jedna balneološka destinacija sa Crnog Mora, koristi slanu jezersku vodu „Tekirgiola“, sapropeljski mulj, aerosoli i sunčevo zračenje u lečenju: Kardiovaskularnih oboljenja, Oboljenja disajnih organa, Artritisa i Reume, Endokrinih bolesti, Ginekoloških bolesti, Bolesti perifernog nervnog sistema, Dermatoloških oboljenja itd. Blagodeti jezera „Tekirgiol“ koriste se i u crnomorskom odmaralištu Saturn, čiji su lekoviti faktori još i morska voda, aerosoli i sunčeva radijacija, a u njemu se leče Degenerativni reumatizam, Stanja nakon ortopedskih povreda, Anemija, Rahitis, Ginekološka oboljenja, Bolesti disajnih puteva, Kožne bolesti i Poremećaji metabolizma i ishrane.