Banje Srbije

Banje u Srbiji –  veliki potencijal Srbije i srpskog turizma Srbija obiluje izvorima mineralne vode, kako hladne tako i tople. Lekoviti gas i lekovito blato upotpunjuju banjsko bogatstvo Srbije. Preko 1000 izvorišta i na njima preko 50 banja, učinili su banjski turizam u Srbiji, najrazvijenijom turističkom granom. Blagodeti srpskih banja poznate su od davnina. Dokaz […]

Banje Balkana

Balkansko poluostrvo zauzima površinu od oko 550.000 km2 na kojoj živi oko 53 miliona stanovnika. Nalazi se u jugoistočnom delu Evrope. Države koje pripadaju Balkanu su: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Rumunija, Makedonija, Bugarska, Albanija, Grčka i jednim malim delom Turska (oko 3%). Područje Balkanskog poluostrva karakteristično je po brojnim prirodnim bogatstvima.  […]

Banje u Rumuniji

Rumunija je najveća zemlja jugoistočne Evrope i 12. zemlja po veličini u Evropi, čija ukupna površina iznosi 238.391 km2, a broj stanovnika je oko 22 miliona. U njenom reljefu su podjednako zastupljene planine, brda i ravnice. Planinske masive čine: Karpati, Predkarpati i Bihor. Reka Dunav protiče kroz Rumuniju na granici sa Srbijom i Bugarskom, u […]

Banje u Mađarskoj

Mađarska je država centralne Evrope, njena površina je oko 93.000 km2, a ima oko 10 miliona stanovnika. Većim delom je ravničarska zemlja, brda i planine nalaze se u njenom severnom delu, uz granicu sa Slovačkom. Mađarska je zemlja sa ogromnim hidro potencijalima, a njenu hidro strukturu čine brojne reke, preko 1.000 jezera i oko 1.500 […]

Banje Hrvatske

U Hrvatskoj postoje brojni centri zdravstvenog turizma čiji se prirodni lekoviti faktori mogu podeliti na: balneološke (termomineralne vode, lekovito blato – peloid, naftalen), klimatske i morske lekovite faktore (morska voda, mediteranska klima, alge, pesak, lekovito morsko blato). U kontinentalnom području Hrvatske postoje brojna nalazišta termomineralnih voda i lekovitog blata, a primorski deo i ostrva raspolažu […]

Banje u Republici Srpskoj

Brojna arheološka nalazišta svedoče o tome da se još u doba starih Rimljana znalo za lekovitost termomineralnih voda u Republici Srpskoj. Lekovitu vodu koristili su kasnije i Turci, kao i Austro-ugari, tako da se Republika Srpska može pohvaliti dugom tradicijom lečenja termomineralnim vodama. Danas su lokaliteti sa lekovitim izvorima pretvoreni u banjske centre sa zdravstvenim, […]

Termalne banje u Sloveniji

Brojni arheološki dokazi svedoče o tome da su lekovita svojstva slovenačkih termi bila poznata i u doba rimske dominacije. Prvi pisani dokument u kome se pominje lekovitost voda sa ovog područja potiče iz sredine XII veka. U kasnijem periodu, od XVII veka pa do danas, paralelno sa razvojem banja u centralnoj Evropi, izgrađeni su i […]

Banje Bosne i Hercegovine

Banje u Bosni i Hercegovini imaju veoma dugu tradiciju. Neki lekoviti izvori sa ovog područja bili su poznati još starim Rimljanima i Grcima, a za lekovita svojstva vode znali su i Turci. Bosna i Hercegovina je zemlja bogata termomineralnim izvorima, od kojih je najtopliji izvor Ilidža u okolini Sarajeva sa temperaturom vode 58oC. Najviše izvora […]